मंगलवार, जनवरी 16, 2007

HOT PLATE 3

वरिष्ठांचा सल्ला
आपल्या वसतिगृहांत तेल,वायू,वीज यांपैकी कशावरही चालणारी शेगडी वापरण्यास मनाई आहे.आपल्याकडे शेगडी आहे ही बातमी शक्यतो दडवून ठेवावी.
महिन्यातून एकदा तरी अधिक्षिकाबाई झडती घ्यायला येतात त्यामुळे गेट्वरच्या मावशींना पटवून ठेवुन बाई आल्याची आगाऊ सूचना देण्यास सांगावे.(या धरती बाईंच्या नशिबात अजूनही दररोज आईच्या हातचे खाण्याचे भाग्य असल्याने शेगडीविषयीच्या आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसत.)
धरतीदेवींचे शेग़डीच्या सूर्यासाठी परिभ्रमण सुरु झाले की आपापल्या शेगड्या कचराकुंडीत किंवा बादलीत वर कपडे ठेऊन न्हाणीघरांत लपवून ठेवाव्यात(बाई खोलीतील एक जागाही बघायची शिल्लक ठेवत नाहीत.
आपल्या रुमबाहेर किंवा कचराकुंडीत मॅगीच्या रिकाम्या पिशव्या, भाज्यांची साले इत्यादि टाकू नये.बाई 'ता' वरुन 'ताकभात' ओळखतात.
सारे पाककौशल्य बाई शक्यतो येणार नाही अशावेळी म्हणजे रात्री दाखवावे.
खोलीत गुप्तपणे काही शिजत असताना दारावर टकटक झाल्यास दाराबाहेर शत्रू नाही याची खात्री करुन मगच दार उघडावे.
काही इशारे
शेगडी जपून वापरावी,वसतीगृहाचे तारतंत्र सुटलेले आहे.
शक्यतो झटपट होणारे आणि चट्पट चव असणारे पदार्थच करावे.
एकही भांडे जादा वापरु नये, शक्यतो पातेल्यातूनच चमच्याने किंवा हाताने खाता येईल हे पहावे.(भांडी तुम्हालाच घासावी लागणार आहेत.
शक्यतो लाकडी दांडा असलेली भांडी(पातेली,चमचे,पक्कड इ. वापरावे.)

अर्थात आम्हांला इतका अभ्यास असायचा, की क्लिष्ट असे काही आम्ही बनवले नाही. काही मुली अशा पाकनिपूण होत्या की काय म्हणाल ते त्या बनवू शकायच्या.पण त्या गावांस आम्हां जाणे नसल्याने त्या वाटेचे नाव आम्ही पुसले नाही.
पण जे काही केले त्यामुळे आमचे काही क्षण सुखकर झाले. डब्बेवाल्या मामांचे अत्याचार सहन करण्याची ताकद आमच्या पोटांस मिळाली.कधी पापड भाज,कधी मिरची तळुन खा असे करुन आम्ही ती साडेपाच वर्षे ढकलली. त्यातील काही इटुकल्या-पिटुकल्या पाककृती पुढच्यावेळी सांगेन.

कोई टिप्पणी नहीं: